Představuje automatizace výrobní linky problém?

My lidé se stále více začínáme spoléhat na stroje. Ty nahrazují čím dál větší část lidských činností, ať už v běžném životě či v zaměstnání. Asi nejlepším dokladem toho je stále postupující automatizace výrobní linky ve firmách, kdy je práce dělníků stále více nahrazována stroji. Nad výhodami tohoto trendu asi není potřeba dlouho přemýšlet. V domácnosti nám šetří čas a zjednodušují práci, zatímco v zaměstnání šetří podnikatelům peníze a zároveň poskytují podstatně rychlejší a přesnější výrobu, než jakou dokážou lidé.

automatizaci najdeme především ve výrobě

Nad čím se však jen málokdo zamýšlí, jsou nevýhody celého procesu. A ačkoliv se to nemusí zdát, skutečně je zde nalezneme. A některé z nich mohou být pro člověka poměrně závažné. Je tedy rozhodně dobré o nich vědět. V první řadě zde máme fakt, že lidé přestávají zvládat činnosti, které nyní nahradily stroje. Abychom si to ověřili, stačí se podívat na matematické schopnosti pokladních v dávné minulosti a nyní. To může přinášet potíže v okamžiku, kdy se daný přístroj porouchá a člověk se bude muset zase spolehnout sám na sebe.

automatický vysavač

Tato závislosti pak také znamená, že budeme muset kupovat stále nové modely, neboť se již bez daného přístroje neobejdeme, a technologie velmi rychle zastarává. Tím zvyšujeme zisky jejich výrobcům, kteří to vše moc dobře vědí, a mají velký zájem na tom, aby tento stav i nadále pokračoval.

Ve výrobě je pak potřeba započítat i ztrátu originality. Jistě, v některých odvětvích je rozhodně potřeba, aby vyrobené části byly na milimetr přesné, avšak jinde je sériová výroba spíše na škodu. Ceny ručně dělaných produktů tak stále stoupají, a není pravděpodobné, že se to v nejbližší době zastaví.

Je tedy jen na nás, abychom si řekli, co vše jsme ochotni obětovat svému pohodlí, případně zisku. Samozřejmě situace každého z nás je jiná, a co vyhovuje jednomu člověku, nemusí být ideální pro druhého. Před nákupem každého nového přístroje je však dobré se zamyslet. Skutečně jej potřebujeme?