Vyrazit lze i bez doprovodu


Bezbariérových turistických tras pro vozíÄkáře je v naší republice dostatek. Jenom je potÅ™eba pÅ™ed výjezdem zvážit, jestli ji zvládne vozíÄkář sám, anebo bude potÅ™ebný doprovod. Proto je dobré pomocí aplikací v chytrých telefonech naplánovat cestu tak, aby nenastaly neÄekané potíže. A pomocí mapky a navigace se rozhodnout, jestli bude potÅ™eba doprovodu, anebo je možné vyrazit samostatnÄ›. Informace o bezbariérových místech nabízí na webovém rozhraní Vozejkamp. Který nejenže zájemce provede trasami u nás, ale vyrazit je s jeho pomocí i do zahraniÄí. VÄetnÄ› nezbytné autobusové Äi vlakové dopravy.

Cestovat se dá i na vozíku

Svatopetrská stezka v Prachaticích je zajímavá tím, že její vÄ›tší Äást vede přímo po mÄ›stÄ›. Což umožní i jeho prohlídku a možnost obÄerstvení ve venkovních zahrádkách. Vedoucí do cílového místa, ležícího u kostela svatého Petr a Pavla. Podle kterých je nazvána. Okolo rybníků v LutovÄ› je další oblíbenou trasou vozíÄkářů, na kterou mohou vyrazit i bez doprovodu. Vyráží se se od penzionu Vyhlídka, ve kterém se mnozí zdravotnÄ› handicapovaní výletníci i ubytovat. A prodloužit si pobyt na tomto romantickém místÄ›. Tuto trasu v rámci projektu Turistika pro vÅ¡echny vytvoÅ™il Klub Äeských turistů.

Trasa pro vozíÄkáře

Rovněž výlet na invalidním vozíku do Kunratického lesa je vítanou cestou z mÄ›sta. Asi pÄ›ti kilometrová trasa vede po zelené turistické stezce. A napojit na ní je možné poblíž Obchodního centra Chodov. Rovněž ze Stodůlek lze vyrazit na vozíku samostatnÄ›, tak i s doprovodem. Vyrazit je možné ze SluneÄního námÄ›stí a podél Prokopského potoka, u kterého je v letních mÄ›sících příjemné klima, se vrátit pÅ™es Lužiny zpÄ›t. Dokonce i v Krkonoších, poblíž Å pindlerova Mlýna, je možné se projet první horskou dráhou, na kterou se dostanete nedaleko Boudy u Bílého Labe. A ve stejném místÄ› bezbariérová turistická trasa konÄí. I tato se dá zvládnout na elektrickém vozíku bez doprovodu. I když se to ve dvou mnohdy lépe táhne.